Startuj z wksm.pl      Dodaj do ulubionych  Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga    online: -2030/25486  
strona
Start

Horoskop

Archiwum

Poczta

Nasze banery

Reklama

Kontakt
   Rejestracja  Logowanie  Pogoda  WWW  RSS   Katalog Stron  Opisy gg  Forum  Teledyski    Play mobile     więcej...


google.pl wksm.pl
Dodaj link sponsorowany
Dodaj link sponsorowany
Dodaj link sponsorowany
Dodaj link sponsorowany


  
E-mail:
   dodaj   usuń

wksm.pl - Portal informacyjny - Content
Projektowanie stron internetowych


Przy projektowaniu stron www korzystamy wy?ącznie z w?asnych doświadcze?. Przy tworzeniu strony staramy si? nie narzuca? klientowi swoich wizji twórczych. Natomiast jeśli klient nie ma koncepcji na wygląd strony przedstawiamy najpierw swoją propozycje.


Przy projektowaniu stron www korzystamy z ró?nych technologii.

HTML - Je?eli chcemy aby nasza strona www by?a indeksowana przez przeglądarki u?ywamy polece?, dzi?ki którym nasza strona internetowa jest poprawnie interpretowana przez ró?ne przeglądarki, do tego s?u?y w?aśnie HTML.

PHP - Jest to j?zyk skryptowy wykonywany. Dzi?ki PHP mo?na projektowa? bardzo skomplikowane serwisy www.

CSS - Jest to j?zyk stylów, dzi?ki czemu mo?emy znacznie uatrakcyjni? nasza strone www.

JavaScript - JavaScripts jest j?zykiem skryptowym.

MySql - Baza danych.

Flash - Jest to program dzi?ki któremu mo?emy tworzy? menu, bannery itp..


Jak dzia?amy:

- Kontakt - ustalamy wymagania.
- Szczegó?owo omawiamy projekt.
- Ustalamy koszty i czas realizacji.
- Wspó?dzia?amy w procesie tworzenia.
- Dajemy projekt do testów - poprawki.
- Na koniec oddajemy projekt.


Nasza oferta obejmuje:

- projektowanie stron www na indywidualne zamówienie
- pozycjonowanie stron i ich optymalizacja
- reklama


Nasze atuty:

- Dostosowanie oferty do potrzeb Klienta
- Kreatywnoś? w tworzeniu projektów
- Solidnoś? wykonania
- Wykorzystywanie najnowszych technologii
- Indywidualne podejście do ka?dego projektu
- Ścis?e powiązanie serwisu i jego pó?niejszej promocji.

Wróć  Nasi Partnerzy: